فروش سیسیکم پکیج D-Smart - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

فروش سیسیکم پکیج D-Smart

فروش سیسیکم پکیج D-Smart بازگشای کانالهای ترکست با سیسیکم پرقدرت سوپر سیسیکم فروش سیسیکم پکیج دی اسمارت ترکست با کیفیت عالی بدون فریز سوپر سیسیکم مرجع شیرینگ پرقدرت در ایران super cccam

پلتفرم تلویزیون پرداختی D-Smart از اول ژانویه کانال های BBC First ، Epic Drama، History Channel ،Viasat Explore و Disney Jonior را به مجموعه دیگر کانال های جدید خود اضافه خواهد کرد. در مجموع لیست کانال های جدید پلتفرم در تاریخ 1 ژانویه عبارتند از :
Sinema TV
Sinema TV 2
Sinema TV Aksiyon
Sinema TV Aksiyon 2
Sinema TV Aile
Sinema TV Aile 2
Sinema TV Komedi
Sinema TV Komedi 2
Sinema TV 1001
Sinema TV 1001
BBC First
Epic Drama
History Channel
Viasat Explore
Disney Jonior

فروش سیسیکم پکیج D-Smart,فروش سیسیکم دی اسمارت,اکانت دی اسمارت,سیسیکم ترکست,شیرینگ ترکست,کانال های ترکست,,Sinema TV ,Sinema TV 2 ,Sinema TV Aksiyon ,Sinema TV Aksiyon 2 ,Sinema TV Aile ,Sinema TV Aile 2 ,Sinema TV Komedi ,Sinema TV Komedi 2 ,Sinema TV 1001 ,Sinema TV 1001 ,BBC First ,Epic Drama ,History Channel ,Viasat Explore ,Disney Jonior

طراحی توسط سوپر سیسیکم