فرکانس دریافت شبکه های دیسکاوری - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

فرکانس دریافت شبکه های دیسکاوری

مشخصات و فرکانس دریافت شبکه های دیسکاوری در ماهواره هاتبرد

قابل بازگشای با سیسیکم پرقدرت سوپر سیسیکم

سوپر سیسیکم مرجع فروش سیسیکم فول پکیج در ایران

🌠 10796 V 27500
🖥 Discovery Life HD

🌠 11449 H 27500
🖥Discovery HD
🖥Investigation Discovery HD
🖥Discovery TurboX HD
🖥Discovery HD Showcase HD

🌠 12284 H 27500
🖥 Discovery Science HD

طراحی توسط سوپر سیسیکم