لیست رسیورهای H265 و دارای شرینگ اینترنتی FOREVER - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

لیست رسیورهای H265 و دارای شرینگ اینترنتی FOREVER

📢 لیست رسیورهای H265 و دارای شرینگ اینترنتی FOREVER برای بازگشایی پکیج بی اوت

StarMax STM 160 ALFA
StarMax A50
StarMax A150
StarMax STM 50 ALFA
StarMax STM 60 ALFA
StarMax STM 150 ALFA
ms_12000 Forever
ms_15000 Forever
ms_12000 Univa
ms_15000 Univa
ms_12000 Uneva
ms_15000 Uneva
sr_90000 hd exteme
sr_2000 hd extreme
media star diamond

طراحی توسط سوپر سیسیکم