لیست فرکانس هاتبرد بازگشای با سیسیکم - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

لیست فرکانس هاتبرد بازگشای با سیسیکم

لیست فرکانس های جدید پکیج کانال پلاس در ماهواره هاتبرد بازگشای با سیسیکم سوپر سیسیکم

سوپر سیسیکم مرجع فروش سیسیکم پرقدرت در ایران

خرید سیسیکم خرید cccam

📡Hotbird 13.0°E

DVB-S2 10719 V 27500
DVB-S2 10758 V 27500
DVB-S2 10796 V 27500
DVB-S2 10834 V 27500
DVB-S2 10892 H 27500
DVB-S2 10911 V 27500
DVB-S2 10930 H 30000
DVB-S2 11158 V 27500
DVB-S2 11278 V 27500
DVB-S2 11393 V 27500
DVB-S2 11411 H 27500
DVB-S2 11449 H 27500
DVB-S2 11488 H 27500
DVB-S2 11508 V 27500
DVB-S2 12015 H 27500
DVB-S2 12188 V 27500
DVB-S2 12265 V 27500
DVB-S2 12284 H 27500
DVB-S2 12476 H 29900

طراحی توسط سوپر سیسیکم