خاموش شدن پکیج Viasat Ukraina - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

خاموش شدن پکیج Viasat Ukraina

خاموش شدن پکیج Viasat Ukraina در ماهواره Astra 4A 4.8°E در کدینگ NDS کاید 0931 و از دسترس خارج شدن در سرورهای شرینگ .
در حال حاضر این پکیج در کدینگ جدید و قدرتمند verimatrix کاید 5604 در دسترس میباشد که در سرورهای شرینگ قابل بازگشایی نمیباشد.

بازگشای پکیج ویاست با سرور های سیسیکم سوپر سیسیکم

طراحی توسط سوپر سیسیکم